1. Dažāda veida publisku/privātu pasākumu fotografēšana/filmēšana.
  2. Sporta spēļu,jubileju, kāzu un cita veida nozīmīgu brīžu iemūžināšana fotogrāfijās vai videoapskatos.
  3. Mācību filmu filmēšana, izveidošana, montāža, apskaņošana.
  4. Reklāmas rullīšu/video apskatu izveide, montāža.
  5. Aero foto vai aero video uzņemšana.